Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره مشاوره پایان نامه
علم اقتصاد، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. علم اقتصاد از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي است. آن‌چه باعث شده اين علم جزء علوم انساني باشد، سر و کار داشتن رفتار اقتصادي انسان‌هاست. اين خود باعث پيوند اقتصاد با فلسفه مي‌شود که جنبه‌ي‌ نظري اقتصاد است؛ اما آن‌چه باعث پيوند اين علم با آمار و رياضي شده است، جنبه‌‌ي کاربردي اقتصاد است که بسيار وسيع‌تر از جنبه‌ي‌ نظري آن است. نه تنها آمار، رياضي هم به اقتصاددانان در زمينه‌ي شناخت بهتر پديده‌ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي کمک مي‌کند. آمار رکن اساسي علوم اجتماعي، علم اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي- اجتماعي است. با استفاده از روش‌ها و تکنيک‌هاي آماري پيشرفته مي‌توان مبنايي رياضي و کمي براي تبيين، تشخيص و صورت‌‌بندي مسائل اجتماعي- اقتصادي فراهم آورد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند. آمار امکان به‌ دست دادن تصوير کلي يک وضعيت اقتصادي- اجتماعي خاص را فراهم مي‌کند. علوم اجتماعي در مقايسه با علوم طبيعي ويژگي‌هاي خاص‌تري دارند، چون اين علوم به بررسي رفتار انسان مي‌پردازد و اين رفتارها نيز ناهمگون است. گذشته از اين، به دليل تنوع فرديت‌ها پيش‌بيني در علوم اجتماعي به غايت سخت‌تر از پيش‌بيني در علوم طبيعي و تجربي است.

گرایشهای رشته اقتصاد
آموزش پایان نامه در رشته اقتصاد شامل گرایشهای زیر صورت می پذیرد.

موسسه دانشیاران شریف با دارا بودن مجموعه وسیعی از کارشناسان خبره برای مشاوره انجام پایان نامه ارشد اقتصاد و دکتری که عموما از اساتید هیات علمی دانشگاه های مادر دولتی هستند امکان انجام این پژوهش ها را داراست. چون آموزش انجام پایان نامه و نگارش پایان نامه در گرایشهای گوناگون رشته اقتصاد دارای اهمیت فروانی است و با آینده کاری و موقعیت شغلی دانشجویان مرتبط می باشد از این رو ما همواره کیفیت و صحت در انجام کارهای پژوهشی دانشجویان را کاملا مدنظر داشته ایم و دانشجو را در تمامی مراحل از مرحله تعیین موضوع تا تدوین پروپوزال و به ویژه آموزش انجام پایان نامه ارشد ویا دکتری اقتصاد همراهی نموده ایم. به این صورت است که ما در طی سالیان فعالیت خود در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری و همچنین انجام مقاله ISI و به ویژه در پایان نامه اقتصاد توانسته ایم نیازهای پژوهشی دانشجویان گرانقدر را پاسخگو بوده و رضایت خاطر آنها را فراهم سازیم.