Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره مشاوره پایان نامه

شیوه‌های سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری

شیوه سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب یکی از شیوه های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» توسط نمایندگان ملت تعیین شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کردند.
براساس این ماده سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب یکی از شیوه های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود:
الف – دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی – پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱- آزمون های متمرکز (۵۰ درصد)
۲- سوابق آ‌موزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب – دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۱- آزمون های متمرکز (۳۰ درصد)
۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)
۳- مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)
۴- تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره ۱- برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده یک از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده نماید.
تبصره ۲- هر یک از وزارتین مکلفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نماید.
تبصره ۳- طرح های موضوع بند ۴ دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
تبصره ۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ۱۰ درصد معیارهای موجود اقدام نماید. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.
گفتنی است در جریان بررسی ماده الحاقی ماده ۵ و پس از طرح شبهات نمایندگان مجلس، دکتر علی لاریجانی با طرح ابهام در رابطه با تبصره ۲ این ماده ارجاع آن را به رأی نمایندگان گذاشت که در نهایت با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارجاع گردید.
براساس ماده الحاقی ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۱- افرادی که براساس قوانین و مقررات جاری کشور از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲ – سهمیه بسیجیان فعال مصوب هیأت وزیران مشمول این قانون می باشد.