Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره مشاوره پایان نامه

مشاوره رایگان

یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیر گذار بر موفقیت در تحصیلات تکمیلی و شاید مهمترین فاکتور، موضوع تحقیق (پایان-نامه) است. ملاک های اهمیت و ضرورت یک موضوع پژوهشی عبارتند از: (1) کمک به گسترش حیطه دانش موجود، (2) کمک به روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز، (3) کمک به پیشرفت در زمینه روش شناسی پژوهش، و (4) کمک به تدوین نظریه. مؤسسه دانشیاران شریف با کادری مجرب در حوزه‌های تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات افتخار دارد تا با سازمان‌ها و دانشجویان محترم در اجرای طرح‌های پژوهشی همکاری نماید.

در این مرحله مشاوران ما تلاش دارند تا از طریق تلفنی، آنلاین و حضوری مراحل اولیه آشنایی و همچنین راهنمایی اولیه را برای کلیه دانشجویان مرتبط با حوزه کاری این مؤسسه ارائه نماید. در این مرحله در یک جلسه پرسش و پاسخ توسط مشاوران ما، نیاز سنجی های لازم اجرا گردیده و بر اساس این نیازها خدمات برای مشتریان گرامی ارائه می گردد.

در این مرحله مشاوره ، مذاکره با دو گروه از دانشجویان انجام می‌شود:
      الف - دانشجویانی که فقط راهنمایی می خواهند (خود توانایی و زمان اجرای کار دارند).
      ب - دانشجویان و سازمان‌هایی که خود توان و زمان اجرای پروژه تحقیقاتی خود را ندارند.
در این صورت مشاوره برای گروه الف به صورت رایگان و در یک جلسه ارائه می گردد.
مشاوره برای گروه ب به سمت انعقاد قرار داد کاری و اجرای پروژه به صورت تعاملی در موسسه سوق پیدا می‌کند.