Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

مطالب آموزشی

اجرا و تولید پروژه ها، مقالات، سیستمهای نرم افزاری و هوش مصنوعی و همچنین ارایه مشاوره در طی سالیان باعث شد است که موسسه دانشیاران شریف دارای انباره بزرگی از آموزشهای برنامه نویسی و آموزش ترفند های مربوطه بوده و به نکات کاربردی بسیاری رسیده باشد. از این رو ما در موسسه دانشیاران شریف علاقه مندیم تا این آموزه ها را با شما بازدید کننده محترم سایت به اشتراک بگذاریم. در این راستا، ما گاهنامه مربوط به نکات آموزشی داریم که بطور دوره ای برای شما، مطالب ارزنده آموزشی را ارسال خواهیم کرد.
برای دریافت این اطلاعات و عضویت در خبرنامه آموزشی ما می توانید بهثبت درخواست مطالب آموزشیمراجعه کنید یا درخواست خود را به ایمیلuniproject.ir@gmail.comارسال کنید.