Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

مشاوره اختصاصی کتاب

تیم کارشناسان ما با توجه به سالیان تجربه در نگارش، ویرایش و چاپ کتاب می توانند در زمینه های موردنظر شما در پروسه تولید کتاب به شما یاری رسانند. موارد زیر از جمله مشاوره های خاص برای امر تولید کتاب با کیفیت برای شما می باشند.

نگارش و استخراج کتاب ویراستاری علمی و ادبی
کتابهای با کیفیت بایستی پس از نگارش، مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات احتمالی برروی آنها صورت پذیرد. در این زمینه می توانیم با توجه به موضوع و حوزه کتاب، امر ویراستاری آن را از جنبه های مختلف برای شما به انجام برسانیم تا کتاب شما فاقد هرگونه اشکال علمی، ادبی و نگارشی باشد. متاسفانه دیده شده که اشکالات بسیاری از کتب، پس از چاپ نهایی آن مشخص می گردد و ناشران در این موارد اقدام به چاپ اصلاحیه برای کتاب می کنند که به همراه نسخه چاپی آن به خریدار کتاب داده می شود. این امر نه تنها باعث کاهش وجهه نویسنده و ناشر است بلکه باعث تحمیل یک سری هزینه ها نیز می شود. با استفاده از توانمندی کارشناسان ما در این زمینه می توانید از بروز این موارد جلوگیری کرده و کیفیت کتاب خود را ارتقا بخشید.

نگارش و استخراج کتاب بازار فروش و توسعه آن
کتابهای موفق، علاوه بر داشتن محتوی غنی و نگارش صحیح بایستی بطور صحیح و کارآمد به مخاطبان عرضه گردد تا میزان فروش کتاب افزایش یابد. کارشناسان ما با شناختی که از بازار روز جامعه نشر و خوانندگان دارند می توانند در سازماندهی بازار فروش کتاب به شما راهکارهای موثری را ارائه نمایند.

نگارش و استخراج کتاب خط مشی کتاب در نسخ اتی آن
کتاب شما برای آنکه تجدید چاپ شود و سالها در بازار فروش باقی بماند نیازمند به رعایت کردن یک سری اصول در ساختاردهی و پیروی از یک سری استانداردها و همچنین توجه به روند جریانات علمی ویا ادبی می باشد. با استفاده از الگوبرداری از تجربیات موفق در این زمینه در سطح بازار، کارشناسان ما می توانند سیرتکامل کتاب شما را بگونه ای طراحی کنند تا در طول نسخ آتی، کتاب شما رو به رشد بوده و مخاطبان بیشتری را جذب نماید.

نگارش و استخراج کتاب نحوه پخش و فروش کتاب
فروش کتاب از کانالهای مختلف اعم فروش نسخه چاپی در فروشگاه ها، فروش به صورت تلفنی ویا فروش از طریق تجارت الکترونیک است. علاوه بر این می توان محتوی کتاب و ضمایم آن را نیز به صورت الکترونیکی و قابل دانلود عرضه کرد. اتخاذ سیاستها در هریک از موارد فوق و سازماندهی پخش و فروش کتاب و همچنین گرفتن بازخورد از بازار برای فروش بهتر کتاب از جمله خدماتی است که توسط کارشناسان خاص این کار به شما ارائه خواهد شد.