Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

طرح‌های نوآورانه (دانش بنیان)


مهم‌ترین ویژگی‌های جهان امروز، تغییر، پیچیدگی و رقابت شدید است. سازمان‌ها و شرکتهای امروزی در محیطی پویا و در عین حال پیچیده فعالیت می‌کنند. به منظور بهره‌گیری از بروز فرصت‌های کسب و کار دانش بنیان و باقی ماندن در عرصه رقابت، شرکت‌ها مجبور به اتخاذ راهکاریهای انطباق‌پذیر و نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع نیازهای مشتریان وهمچنین انواع عدم اطمینان‌های محیطی باشند. در دنیای امروز، فناوری تأثیر شدیدی بر اقتصاد و جوامع گذاشته و پیچیدگی و پویایی محیط، اهمیت به کارگیری فناوری‌های نوین و کارآمد در سازمان‌ها را غیرقابل اجتناب می‌نماید.
در واقع کسب و کار دانش بنیان را می‌توان یک انتخاب راهبردی مهم برای افراد و بنگاه‌ها جهت ورود به بازار جدید یا کسب و کارهای نوین دانست. جایگاه افراد یا بنگاه‌ها در بازار از طریق تجاری سازی فناوری‌ها مشخص می‌شود نه تجارت یا بازرگانی. لازم به ذکر است که تنها سرمایه گذاری بر نوآوری های جوابگوی نیاز بازار عامل سوددهی مستمر و فزاینده است. لذا توصیه میشود سرمایه دارانی که تمایل به افزایش موجودی ستون دارایی های خود دارند، اطلاعات خود را درمورد ظرفیت های جدید و پرسود حیطه های نوآوری های فناورانه به روز نمایند و در این راستا، دپارتمان طرحهای دانش بنیان دانشیاران شریف می تواند کمکهای شایانی را به مجریان طرحهای دانش بنیان بنماید.

بخشی از خدمات ارایه شده از دانشیاران شریف در رابطه با طرحهای دانش بنیان به شرح زیر هستند :
•  مشاوره و ارزیابی پیش‌نیازهای طرح دانش بنیان به منظور ارتقای کیفیت و غنی سازی محتوی طرح
•  اعلام نیازهای دانش بنیان در حوزه های مختلف
•  شناسایی مقدماتی بازارهای هدف طرحهای دانش بنیان
•  ارائه اطلاعات بازارهای هدف داخلی و معتبر بین‏‌المللی
•  راهنمایی در زمینه استفاده از کمک‌ها و حمایتهای دولتی
•  ارائه مشاوره مقدماتی در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با طرح های دانش بنیان
•  معرفی مشتریان نتایج اجرای طرح های دانش بنیان در داخل و خارج
•  معرفی منابع اطلاعاتی معتبر در بازارهای هدف طرح های دانش بنیان
•  معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی مجرب فعال در امور تجاری طرح های دانش بنیان
•  سایر موضوعات مرتبط با نیازهای مرتبط با اجرا و سنجش بازار هدف

برای درخواست انجام طرح‌های نوآورانه و دانش بنیان، فرم ثبت سفارش طرح‌های نوآورانه و دانش بنیان را تکمیل نمایید.