Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

تالیف کتاب


تالیف کتاب همانند انجام یک پروژه صنعتی است. یک کتاب موفق، محصولی علمی و فرهنگی است که مخاطبان هرچه بیشتری را در سطح جامعه بیابد و بتوانند بسته به موضوع و هدف تعریف شده برای آن، نیازهای طیفهای مختلفی از جامعه اعم از عامه مردم، دانشجویان ویا پژوهشگران را پاسخگویی کند.
کتاب صرفا یک مجموعه نوشته نیست که تنها یکبار به چاپ برسد بلکه از دید ما، کتاب مانند یک موجود زنده است که با اولین نسخه‌اش متولد شده و با چاپها و ویرایشهای آتی، تکامل می‌یابد. در واقع ما اعتقاد داریم که کتاب دارای یک چرخه حیات است که در این چرخه، رشد کرده و بالنده می‌شود. تیم ما می‌تواند در راستای تالیف و تولید کتاب با کیفیت و ماندگار به شما کمک‌های اساسی بنماید.
بنابر سالیان تجربه‌ای که تیم ما در تالیف کتاب دارد اقدام به تدوین یک متدولوژی برای انجام این کار کرده‌ایم که می‌تواند روند تالیف کتاب را هرچه بیشتر خودکارتر، سریعتر و با کیفیت تر کرده و نهایتا بخش بیشتری از جامعه هدف خود را جذب کند. کلیات این متدولوژی به شرح است موجود در شکل زیر است.

تدوین و تالیف کتاب

کتاب خوب کتابی است که علاوه بر دارا بودن نکات علمی و آموزنده، دارای بازار فروش نیز باشد بنابراین در ابتدای کار، ما تحلیلی برروی بازار فروش کتاب انجام می دهیم تا ببینیم کتاب مورد نظر ما آیا احتمالا می تواند بازار فروش مناسبی را به خود اختصاص دهد یا خیر. چنانچه نیاز باشد و نتایج تحلیل بازار فروش نیز اقتضا کنند ممکن است تغییر در عنوان کتاب داده شود یا عناوین مشابه که دارای بازار فروش مناسبتری هستند به شما پیشنهاد شوند.
بعد از مشخص شدن موضوع اقدام به ایجاد فهرست عناوین کتاب، بررسی حجم تخمینی آنها برحسب صفحه و همچنین تحلیل ارتباطات و انسجام بین فصول می نماییم تا ساختار کتاب بگونه ای مستحکم و در این حال جذاب، حاصل شود.
با توجه به هدف هر فصل و نحوه ارتباطات منطقی و معنایی آن فصل با سایر فصول، اقدام به نوشتن فصول و در واقع، برآورده کردن اهداف هر یک از فصول می نماییم تا فصول کتاب، حاوی مطالب ارزشمند، مرتبط و منسجم باشند و خواننده ترغیب به مطالعه این فصول و دنبال کرده فصول آتی بشود. در انتهای کار و برای نسخه اول بایستی فصول کتاب مورد بازبینی قرار بگیرند و اشکالات احتمالی موجود رفع شوند که ما نیز دارای کارشناسان خاص برای بازبینی و رفع اشکالات احتمالی هستیم. این کارشناسان جدای از نویسندگان کتاب موردنظر شما هستند.
برای نسخه های آتی کتاب که در آینده به چاپ خواهند رسید نیز از هم اکنون برنامه ریزی شده و بازبینی ها و به روز آوری های موردنیاز برای همگام شدن کتاب با آخر نکات علمی و آموزشی در نسخه های جدید کتاب اعمال خواهند شد. به این صورت است که کتاب شما می تواند مانند یک موجود زنده، رشد کرده و در سالیان زیادی ماندگار شود.