Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

دانلود مترجم

گروه دانشیاران شریف با تجربه سالیان در امور پژوهش، آموزش، تالیف و ترجمه و دیگر حوزه های مرتبط، اهمیت استفاده از انواع نرم افزارهای مترجم را در عمل به خوبی ملاحظه کرده است و از این رو، مایل است تا اطلاعات آخرین نرم افزارهای مترجم اعم از مترجمهای نرم افزاری و مترجمهای آنلاین را در حوزه های مختلف مهندسی و علوم را در اختیار علاقه مندان بگذارد.
برای دریافت این اطلاعات و لینک دانلود نرم افزارهای مترجم می توانید بهثبت درخواست ترجمهمراجعه کنید یا درخواست خود را به ایمیلuniproject.ir@gmail.comارسال کنید.در ضمن ما با استفاده از گاهنامه دانشیاران شریف، بطور مداوم آخرین اخبار را برای شما به صورت ایمیل ارسال خواهیم نمود.

>