Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

پروژه‌های صنعتی


گروه مهندسی دانشیاران شریف با هدف ارائه خدمات فنی- مهندسی به صنعت و دانشگاهیان شکل گرفته است. از جمله فعالیت‌های اصلی این گروه در این بخش، شامل خدماتی چون مشاوره و انجام پروژه‌های صنعتی، پروژه‌های سازمانی، پروژه‌های دانشگاهی، شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل با نرم‌افزارهای تخصصی و ... است. از جمله خدمات این تیم در این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  انجام مطالعات و تحلیل نرم‌افزاری برای امکان‌سنجی و راه اندازی پروژه
•  انجام پروژه‌های صنعتی از صفر تا صد و در کلیه مراحل مطالعه، تعیین هزینه ساخت و یا پیاده سازی، اجرا و … صورت می‌گیرد.
•  مشاوره و همکاری در پروژه‌های ساخت و تولید محصول
•  حضور کارشناس دانشیاران شریف در محل در صورت نیاز

برای درخواست انجام پروژه، فرم ثبت سفارش پروژه صنعتی را تکمیل نمایید.