Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره مشاوره پایان نامه

تشخیص پایان نامه کپی


امروزه پایان نامه هایی که رونوشتی از وب سایت ها و پایگاه های اینترنتی هستند به یکی از بزرگترین مشکلات موسسات علمی و دانشگاه ها بدل شده اند. از این رو دانشگاه ها و آکادمی ها همواره می کوشند تا بهره مندی از پایگاه های داده کامل از پایان نامه های نوشته شده و مطالب پیشین از کپی آن توسط دانشجویان جلوگیری نمایند.از جمله راه های جلوگیری از کپی و سرقت علمی استفاده از نرم افزارهایی است که تمامی متن را پویش می کنند و در صورتی که میزانی کمتر از 10 تا 20 درصد شباهت یافت شود، آن را تایید می‌نمایند. این نرم افزارها هم اکنون در دانشگاه های فرانسه، چین، ژاپن، پاکستان و... استفاده می شوند. از جمله وب سایت‌هایی که برای تحقیقات فارسی در این زمینه فعالیت دارند، میتوان به ایران‌داک و سیویلیکا اشاره کرد .